Реєстрація Патенту на винахід - 2500 грн.

Патент на винахід - що це таке.

Винахід - створення того, що не існувало раніше. Трактувати винахід можна як створення чогось нового в результаті інтелектуальної власності в будь-якій області технології. «Винахід» походить від фр. сл. «Invenire», що в дослівному перекладі означає «знаходити», «створювати». Детальне пояснення поняття «винахід» необхідно для здатності відрізняти його від поняття «відкриття». Це важливо в подальшому процесі патентування.

Отже, згідно з українським законодавством автор має право на отримання патенту на винахід. Територія дії патенту обмежується межами держави, в якому отримано патент на винахід. З цієї причини захист діє тільки в країні подачі заявки, в інших же країнах будь-яка особа в змозі використати патент на свій розсуд. Для захисту в різних державах, в кожній з них необхідно отримати патент. Основним законодавчим актом щодо патентування винаходів є Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Хто може стати власником патенту на винахід

Якщо розмір вигоди від патенту перевищує розмір витрат на його отримання, патентування бачиться більш ніж розсудливим рішенням. Право отримати патент на винахід в Україні в першу чергу має винахідник або група винахідників. Якщо винахід було створено в контексті виконання службових обов'язків, то право на одержання патенту отримує роботодавець, а також його правонаступник. В цьому випадку винахідник матиме право на винагороду, бо немайнове право авторства буде закріплено тільки за ним.

Термін дії

Патент використовується в обумовленому законом періоді, який дорівнює 20 рокам. Після закінчення терміну дії патенту, винахід переходить в загальний доступ і будь-яка особа може використовувати її на законних підставах. Тобто виключні майнові права власника патенту на винахід втрачають свою силу.

Що може бути винаходом:

 • Пристрій, речовина. В цьому випадку пристрій як об'єкт винаходу має характеризуватися конструктивними якостями - розміщенням конкретних елементів, їх взаємозв'язком, формами матеріалів (деталей) і т.д. Сюди можна віднести інструменти, пристосування, механізми. Наприклад, пристроєм, на який можна отримати патент, може бути MP3-програвач, а також використовуваний в ньому конкретний блок, вузол і т.д.
  Речовина як об'єкт винаходу має характеризуватися хімічною будовою. Тут йде чіткий поділ хімічних і нехімічних речовин. Речовини, отримані нехімічних шляхом, характеризуються інгредієнтами і їх процентним або масовим співвідношенням;
 • Процес або спосіб. Це сукупність дій, здійснення яких призводить до певного технічного результату;
 • Нове використання відомого продукту чи процесу. Це повинно бути рішення нетрадиційного використання певного об'єкта.

Важливо! На відміну від патенту на корисну модель, заява на патентування винаходу може містити кілька об'єктів об'єднаних єдиною задумкою. Наприклад, в заявці може бути присутнім як пристрій, так і спосіб його виготовлення.

Що не може бути винаходом:

Що не може бути винаходом і критерії патентоспроможності

 • Відомі відкриття, наукові теорії, математичні методи;
 • Рішення, орієнтовані тільки на задоволення естетичних потреб;
 • Програми для ЕОМ;
 • Суто інформаційні рішення;
 • Правила проведення ігор і виконання фізичних вправ;
 • Сорти рослин і біологічні способи їх отримання. Винятком стають мікробіологічні способи і продукти;
 • Топографії інтегрованих мікросхем.

Для отримання патенту на винахід необхідно довести його патентоспроможність. Патентне відомство України висуває ряд критеріїв, яким має відповідати винахід, на який можна отримати патент.

Критерії патентоспроможності винаходу

Необхідно, щоб винахід було визнано новим. Винахід не може бути частиною існуючого рівня техніки.

Винахід має бути промислово придатним (в деяких випадках він повиннен бути застосований в інших галузях - медицині, сільському господарстві тощо). Він визнається таким, якщо його можна відтворити промисловим способом.

Винахід має мати винахідницький рівень. Для цього він повиннен відповідати критерію «неочевидності», тобто не бути пов'язаним з існуючим рівнем техніки для фахівця конкретної сфери. Саме винахідницький рівень являє собою кардинальну відмінність винаходу від корисної моделі.

Територія дії охорони винаходу

Захист надається винаходу тільки в тій країні, в якій отримано патент.

Підтримка в силі

Щоб патент на винаходи залишався в силі, необхідно щорічно оплачувати збір за підтримання чинності патенту.

Отримання патенту на винахід дуже тривалий і трудомісткий процес. Тому краще всього довірити цю роботу фахівцям.

Компанія «TM-Патент» готова надати кваліфіковану допомогу в проходженні реєстрації винаходу. Ми пропонуємо свої послуги в комплексі або окремо. Наша співпраця може починатися з Вашого замовлення послуги, а закінчуватися отриманням патенту на руки. Також Ви маєте право замовити будь-яку послугу окремо.

Патент на винахід в Україні - приклад свідоцтв

Ми допоможемо Вам отримати патент на винахід будь-якої складності всього від 2500 грн.

Ми готові:

 • Провести патентний пошук;
 • Оформити пакет заявочної документації та подати його на реєстрацію;
 • Вести переписку з закладом експертизи;
 • Подавати різні клопотання;
 • Оформити і зареєструвати ліцензійні договори і договори передачі прав;
  і багато інших послуг.

Google