Види ліцензійних договорів - виняткова і невиняткова ліцензіяЛіцензійний договір - угода, за якою власник об'єкта інтелектуальної власності - ліцензіар - надає зацікавленій особі - ліцензіату - право користуватися даної власністю за певну винагороду і на обговорених умовах.

Види ліцензійних договорів:

Договір невиключної ліцензії. За договором невиключної ліцензії власник патенту (ліцензіар) надає право використання об'єкта інтелектуальної власності ліцензіату із збереженням за собою права видачі ліцензій іншим особам;

Договір виключної ліцензії. За договором виключної ліцензії власник патенту (ліцензіар) надає право використання об'єкта інтелектуальної власності ліцензіату без збереження за собою права видачі ліцензії іншим особам.

Субліцензія - це письмове повноваження, яке видається ліцензіатом на використання об'єкта інтелектуальної власності іншій особі (субліцензіату). Важливою умовою видачі субліцензії є те, що вона може бути видана виключно за письмовою згодою ліцензіара.

На який термін укладається ліцензійний договір?

Термін, на який укладається ліцензійний договір, не може перевищувати строк дії патенту або свідоцтва. З припиненням терміну дії патенту припиняється і ліцензійний договір.

Ліцензійний договір повинен містити наступні умови:

Предмет договору (торгова марка, винахід, корисна модель, промисловий зразок) із зазначенням номера та дати видачі патенту або свідоцтва на нього;

Способи використання об'єкта інтелектуальної власності;

Суму договору або порядок її визначення в разі, якщо договір оплатний (тобто, є умова про те, що ліцензіат зобов'язаний сплатити винагороду ліцензіару за надання йому права використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка). У разі недотримання цієї умови договір вважається неукладеним.

Вказівка на територію, на якій допускається використання об'єкта інтелектуальної власності. Якщо територія в договорі не вказана, ліцензіат має право здійснювати використання на всій території України.

Різниця між договором відчуження патенту і ліцензійним договором полягає в тому, що:

При укладанні договору відчуження власник змінюється,
При укладанні ліцензійного договору власник не змінюється, але інші особи отримують право використовувати об'єкт інтелектуальної власності в своїх цілях.
Не вимагає обов'язкової державної реєстрації.

Реєстрація ліцензійного договору проводиться в Державній службі інтелектуальної власності. Така реєстрація не є обов'язковою, вона зазвичай здійснюється за бажанням сторін договору. Розгляд і реєстрація договору здійснюються протягом 3 місяців з дати надходження в патентний орган правильно оформлених документів.

Ліцензійний договір на використання торгової марки

Право на використання торгової марки може бути надано власником торгової марки (ліцензіаром) іншій особі (ліцензіату) за ліцензійним договором для всіх або частини товарів, стосовно яких реєструється товарний знак. Термін дії ліцензії на використання товарного знака не може перевищувати строк дії реєстрації товарного знака.

Специфіка ліцензійного договору на торгову марку

Потрібно, наприклад враховувати, що контроль якості товарів / послуг, які виготовляються / надаються за ліцензійним договором, є істотною умовою такого договору. Вже були прецеденти, коли відсутність такого пункту приводило до визнання ліцензійного договору в судовому порядку неукладеним

ВАЖЛИВО !!!

Досить часто торгові марки реєструються на засновників компаній - тоді необхідний ліцензійний договір між засновником і компанією. Якщо Ви є ексклюзивним дистрибутором іноземної компанії на території України, то вкрай бажано укласти з цією компанією ліцензійний договір на торгову марку, за яким Вам надається виняткова ліцензія на території України. Це дасть Вам можливість боротися як з підробками товару, так і з «сірим» імпортом. Те ж саме необхідно зробити, якщо Ви є дистрибутором української компанії (навіть в певному регіоні), що буде гарантією того, що Ви і надалі залишитеся ексклюзивним представником. Крім того, ліцензійний договір на торгову марку дозволяє сплачувати винагороду за її використання у вигляді «роялті», що значно знижує податкове навантаження.

Плюси видачі Ліцензії для Ліцензіара (Власника):

  1. ліцензіар залишається власником ТМ;
  2. ліцензіар має можливість обмеження прав, що передаються торговою маркою по території, часу, обсягу прав;
  3. ліцензіар має можливість видачі необмеженого числа ліцензій на торгову марку;
  4. ліцензіар має можливість паралельного використання торгової марки поряд з ліцензіатами;
  5. можливість вибору оптимальної оплати за видачу ліцензії на торгову марку (роялті, паушальний платіж або їх комбінація).

Плюси отримання Ліцензії для Ліцензіата

  1. можливість випуску продукції під уже зареєстрованою (а може і - розкрученою) торговою маркою;
  2. економія коштів на розробку і виведення на ринок власної торгової марки;
  3. можливість видачі субліцензій (при виключній ліцензії).

Ліцензійний договір на використання патентів (промислові зразки, винаходи, корисні моделі)

За ліцензійним договором власник патенту (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) засвідчене патентом право використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка.

Ліцензійний договір на використання корисної моделі вимагає серйозного підходу. Необхідно врахувати, який вид ліцензії Ви хочете видати. Потрібно правильно визначити види використання, на які видається дозвіл. Важливо зафіксувати за ліцензіаром зобов'язання підтримувати патент в силі, а також вказати наслідки порушення цього зобов'язання. Інші пункти не менш важливо детально і чітко виписати.

ВАЖЛИВО !!!

Досить часто патенти реєструються на засновників компаній - тоді необхідний ліцензійний договір між засновником і компанією. Якщо Ви є ексклюзивним дистрибутором іноземної компанії на території України, то вкрай бажано укласти з цією компанією ліцензійний договір на об'єкт, по якому Вам надається виняткова ліцензія на території України. Це дасть Вам можливість боротися як з підробками товару, так і з «сірим» імпортом. Те ж саме необхідно зробити, якщо Ви є дистрибутором української компанії (навіть в певному регіоні), що буде гарантією того, що Ви і надалі залишитеся ексклюзивним представником. Крім того, ліцензійний договір дозволяє сплачувати винагороду за її використання у вигляді «роялті», що значно знижує податкове навантаження.

Ліцензійні договори на об'єкти авторських і суміжних прав

Ліцензійний договір на використання об'єктів авторського права і суміжних прав завжди розробляється індивідуально в залежності від об'єкта прав:

Кожен об'єкт має свою специфіку.

У договорі повинні бути враховані всі нюанси взаємовідносин сторін. Ще один найважливіший розділ договору - винагорода за використання об'єктів. Тут передбачаються і паушальні, і роялті, і комбіновані платежі, а також суми мінімального гарантованого винагороди.

Google