peredacha pravДаний розділ присвячений особливостям договорів про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності (Торгові марки, Промислові зразки, Авторські права, Винаходи, Корисні моделі) і основним вимогам до їх укладення. Такі договори вимагають обов'язкової державної реєстрації та реєструються в Державній службі інтелектуальної власності. За договором передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, якій належать виключні майнові права) передає другій стороні частково або в повному обсязі ці права відповідно до закону і на визначених у договорі умовах.

Наші Фахівці грамотно і професійно розроблять договори про передачу майнових прав на цікаві для Вас об'єкти інтелектуальної власності, виходячи з конкретно поставлених Вами завдань і необхідних Вам умов.

Термін реєстрації договору становить близько трьох місяців. Але якщо неграмотно скласти договір або направити на реєстрацію недостатню кількість його примірників, або допустити при оформленні документів неточності або помилки, процес реєстрації договору може бути істотно затягнутий. А в деяких ситуаціях експерти можуть і зовсім повернути неправильно оформлені документи, при цьому сплачений державний збір повернуто не буде.

У яких випадках необхідно укладати договір передачі прав?

Такі договори необхідно укладати тоді, коли Ви продаєте або купуєте бізнес, а об'єктом інтелектуальної власності володіє не підприємство, яке Ви купуєте, а, наприклад, його засновник як фізична особа. Ще варіант: Ви стаєте засновником підприємства і об'єкт інтелектуальної власності як внесок до статутного капіталу. Ну і, звичайно, коли Ви хочете окремо від інших дій просто продати або купити.

У зв'язку з цим дуже важливо звернутися до фахівців, які знають особливості законодавства в цій сфері. Будемо раді співпраці з Вами.

ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАЧУ ПРАВ на торгову марку

Передача прав на знак - договір, за яким власник свідоцтва на знак для товарів і послуг передає за певну винагороду всі виключні права на використання знака іншій особі - правонаступнику.

Передати майнові права на торгову марку можна як в процесі її реєстрації (тобто коли процедура реєстрації ще не закінчена, а свідоцтво не видане), так і після закінчення процедури реєстрації (коли на торгову марку вже видано охоронні документ - Свідоцтво). У першому випадку між сторонами укладається договір передачі прав на отримання свідоцтва, у другому - договір передачі майнових прав на торгову марку. Фахівці нашого Агентства зможуть Вам допомогти в оформленні договорів передачі прав на торгову марку на будь-якому етапі її реєстрації.

Передати майнові права інтелектуальної власності на торгову марку можна як повністю, так і частково.

Переваги передачі прав (Законодавство України - підписання договору про передачу прав) для ВЛАСНИКА товарного знака: отримання очікуваної вигоди відразу ж при укладанні договору передачі прав на торгову марку (тобто фактично продажу торгової марки).

Переваги передачі прав (Законодавство України - підписання договору про передачу прав) для правонаступника:

  • Правонаступник стає власником знака;
  • Виключне право розпорядження знаком на свій розсуд (в т.ч. видача ліцензій).

Передача прав на доменне ім'я в зоні .UA має деякі особливості. Домен .UA можна отримати тільки на підставі зареєстрованої торгової марки. Так, для передачі прав на домен .UA необхідно передати права на торгову марку. А для цього - укласти договір передачі на торгову марку і здійснити процес його державної реєстрації.

І вже на підставі отриманих після реєстрації такого договору документів, (Рішення Департаменту інтелектуальної власності, а також Виписки з державного реєстру), Ви зможете пере реєструвати домен .UA на нового власника.

Необхідно відзначити, що передача прав на домен .UA можлива і на підставі укладеного ліцензійного договору. Причому не так давно адміністратор доменних імен .UA встановив для такого випадку обов'язкову умову: ліцензійний договір повинен бути зареєстрований.

ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАЧУ ПРАВ на авторські та суміжні права

На відміну від договорів про передачу майнових прав на торгові марки, договору про передачу майнових авторських прав на твори обов'язковій державній реєстрації не підлягають. Проте, ми настійно рекомендуємо такі договори реєструвати.

Сутність договору передачі авторських і суміжних прав

При укладанні договору про передачу авторських і суміжних прав власник виключних майнових авторських та суміжних прав змінюється на нового власника. Майнові права, передані за таким договором, ні в якій мірі вже не належать продавцю, а належать тільки покупцеві. І саме покупець, як власник прав, може дозволяти використання об'єктів авторських і суміжних прав (видавати ліцензії), а також здійснювати подальшу передачу прав.

В яких випадках укладають договори передачі авторських і суміжних прав?

Такі договори необхідно укладати тоді, коли Ви замовляєте створення об'єкта авторського права або суміжних прав і домовляєтеся, що всі майнові права на створений об'єкт належатимуть Вам. Наприклад, при замовленні розробки комп'ютерної програми. В такому випадку необхідно скласти і укласти договір замовлення і передачі майнових прав.

ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАЧУ ПРАВ на патенти на винаходи / корисні моделі чи промислові зразки

При укладанні договору про передачу прав власник патенту на винахід / корисну модель або промисловий зразок (продавець) змінюється на нового власника (покупця), що відображається в Державному реєстрі патентів.

Договір про передачу прав на винахід підлягає обов'язковій державній реєстрації в Державній службі інтелектуальної власності. Важливо, що продати патент на винахід на частини території країни - наприклад, на території однієї області - не можна, тільки в цілому на території кожної окремої держави, де виданий патент.

Google