Законодавство України з охорони інтелектуальної власності

 1. Паризька конвенція про охорону промислової власності
 2. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків
 3. Всесвітня конвенція про авторське право
 4. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів
 5. Договір про патентну кооперацію
 6. Цивільний кодекс України. КНИГА ЧЕТВЕРТА: Право інтелектуальної власності
 7. Закон України про охорону прав на знаки для товарів і послуг
 8. Закон України про охорону прав на промислові зразки
 9. Закон України про охорону прав на винаходи і корисні моделі
 10. Закон України про охорону прав на зазначення походження товарів
 11. Закон України про охорону прав на сорти рослин
 12. Закон України про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем
 13. Закон України про авторське право і суміжні права
 14. Закон України про захист від недобросовісної конкуренції
 15. Закон України про захист економічної конкуренції
 16. Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності