логотип поршРеєстрація товарних знаків в Україні 500 грн.

Про торгові марки

Торгова марка - це унікальне позначення товару, зареєстроване в установленому порядку з метою розрізняти однотипні товари і послуги різних виробників. Товари та послуги, які виробляються / надаються різними підприємствами, завжди відрізняються певними характеристиками. Тому при здійсненні покупки споживач орієнтується на торгові марки, оскільки знаючи знаки тієї чи іншої фірми, він може скласти уявлення про характеристики товару. Можна зробити висновок, що торгова марка виступає гарантом якості товару або послуги. Існує значна різноманітність типів торгових марок.

 Ми прийшли до того, що в умовах ринкової економіки, щоб не загубитися серед конкурентів, обов'язково необхідно мати власну торгову марку, по якій потенційний споживач зможе вас впізнавати.

Недостатньо просто розробити успішний Бренд. Необхідно зареєструвати торговий знак і отримає свідоцтво на знак для товарів і послуг. Тільки реєстрація торгового знаку в Україні наділяє власника виключними майновими і немайновими правами. Але не варто забувати, що далеко не всі позначення можуть бути торговими марками. Про це написано тут.

Реєстрація товарного знака Україна разом з наданим свідченням надає права і накладає на власника певні обов'язки.

Права

Права, що надаються заявникові, діють з моменту подачі заявки на реєстрацію торгової марки. Свідоцтво про реєстрацію дає власнику право власності, термін дії якого - 10 років, але при подачі відповідного клопотання і сплаті збору, цей термін може продовжуватися необмежену кількість разів.

Увага!

Після закінчення терміну дії свідоцтва на торгову марку, протягом трьох років ніхто не може її зареєструвати, крім попереднього власника. Але якщо цей строк пропущено, і клопотання про продовження не подано, то будь-яка особа має право зареєструвати на себе торгову марку.

Право власності на торгову марку, підтверджене свідоцтвом, надає своєму власникові ексклюзивні права, подібні праву власності на будь-який об'єкт. Винятковими їх називають по тій причині, що власник торгової марки є єдиною особою, якій законодавство дозволяє використовувати товарний знак, поки інші особи не отримали на це дозвіл правовласника.

Використання торгової марки

Під використанням ми маємо на увазі: нанесення позначення на товар, на упаковку товару, на бланки, проспекти та іншу документацію, використання в рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, виставках, ярмарках і будь-які інші можливі форми використання.

Власник зареєстрованої торгової марки може:

  • Використовувати торгову марку будь-яким способом;
  • Забороняти іншим її використання без дозволу;
  • Подавати позови проти несанкціонованого використання і отримувати від порушника компенсацію завданих збитків;
  • Отримає домен вищого рівня .UA;
  • Ставити попереджувальне маркування;
  • Вимагати усунення або знищення незаконно використаної торговельної марки або позначення схожого з нею настільки, що їх можна переплутати.

І це далеко не вичерпний перелік прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг.

З етапами і терміном реєстрації ви можете ознайомитися на наступній сторінці.

Обов'язки

Одночасно з широкими правами у власника торгової марки є і обов'язки. І в першу чергу - це зобов'язання сумлінно користуватися торговою маркою, не завдаючи шкоди іншим особам, довкіллю, інтересам суспільства і так далі.

У разі якщо торгова марка не використовувалася протягом трьох років, то будь-яка особа має право звернутися до суду з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва. Але і в цьому випадку у власника все ж залишається можливість не втратити права на торгову марку. Досить довести що невикористання торговельної марки обумовлено не залежних від правовласника обставинам або довести що проводилася підготовка до використання.

Підсумок

Зареєструвати торговий знак можна прямо зараз у компанії «ТМ-Патент».

Слід пам'ятати про те, що торгова марка є обличчям компанії, а якісна торгова марка - це головна перевага компанії над конкурентами. Реєстрація товарного знака Україна - це досить важлива процедура, яка вимагає великої відповідальності, тому наша компанія «ТМ-Патент» бере на себе зобов'язання допомогти Вам недорого в такій важливій справі. Варто зазначити, що для реєстрації торгової марки необхідно зібрати певний пакет документів, якість яких досить сильно впливає на майбутнє торгової марки. Саме тому, для того щоб зробити торговий знак реєстрація на найбільш високому рівні слід, звернутися до професіоналів, які нададуть кваліфіковану допомогу в цій справі.

Google